Algemene voorwaarden Colours Kunst en Veilingen

Colours Kunst en Veilingen is lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars, Veilinghouders in Roerende Zaken. Leden van de Federatie committeren zich bij hun aanmelding aan de codes en reglementen van de TMV. De algemene voorwaarden van Colours Kunst en Veilingen vindt u hier:
http://www.federatie-tmv.nl/over/reglementen