Privacy en juridisch voorbehoud Colours Kunst en Veilingen

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in dit Privacybeleid hoe wij omgaan met de gegevens die u via de website www.colourskunstveiling.nl of anders digitaal aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens en de Europese cookiewetgeving.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de diensten waarvoor ze zijn bedoeld. Persoonsgegevens worden daartoe automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde gegevensbestanden. Colours Kunst en Veilingen zal uw persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Online diensten
Op onze website kunt u zich registreren voor een persoonlijk Colours account. Na registratie kunt u koopopdrachten indienen en u aanmelden op onze nieuwsbrieven. De persoonsgegevens die u voor deze dienst opgeeft worden door ons gebruikt voor de juiste totstandkoming en afhandeling van koopovereenkomsten na succesvolle biedingen, en voor het toezenden van digitale nieuwsbrieven. U kunt zich ook aanmelden voor het uitsluitend ontvangen van onze nieuwsbrieven door u op de website te registreren onder Aanmelden nieuwsbrief. De persoonsgegevens die u bij voor deze dienst opgeeft worden door ons gebruikt voor het toezenden van digitale nieuwsbrieven.

Social media en persoonlijke e-mailadressen
Wij staan toe dat de kavels zoals opgenomen in onze online catalogi direct worden gedeeld op social media (Facebook en Twitter) of in een persoonlijk e-mailbericht. Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken door achter de kavel te klikken op de knop Delen. Indien u een kavel in een persoonlijk e-mailbericht wilt delen, dan zal uw e-mailadres niet in een gegevensbestand worden verwerkt, tenzij u kiest voor het tegelijkertijd aanmelden op de nieuwsbrief. Het e-mailadres van de ontvanger zal in geen enkel geval in een gegevensbestand worden opgenomen. Indien u door middel van social media op de hoogte wilt blijven van onze nieuwsberichten, dan dient u rekening te houden met het eigen privacybeleid die de desbetreffende social media ondernemingen hanteren.

Uitschrijven online diensten en afmelden nieuwsbrieven
Om uw persoonlijke Colours account uit te schrijven kunt u ons op elk moment verzoeken het account te verwijderen. Hierbij dient u ermee rekening te houden dat persoonsgegevens mogelijk voor een bepaalde periode dienen te worden bewaard ten behoeve van reeds afgesloten koopovereenkomsten. Verzoeken tot uitschrijving kunnen naar info@colourskunstenveilingen.nl worden gemaild. Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervan op elk gewenst moment uitschrijven door onderaan in een nieuwsbrief, of direct op de website, te klikken op de link Afmelden. U zult dan naar de afmeldingspagina op onze website worden gestuurd, waarop u zich kunt afmelden.

Cookies
Voor onze website maken wij gebruik van cookies die worden geleverd door het softwareprogramma Google Analytics. Deze cookies dienen ter verzameling van anonieme statistische gegevens en geven ons inzicht in het gebruik van de website. Met deze gegevens kunnen wij verbeteringen aanbrengen in het gebruiksgemak van onze website. U kunt de cookies op elk moment verwijderen door de browsegegevens op uw computer te verwijderen en u kunt uw computer zodanig instellen dat het geen cookies zal accepteren. Deze computerinstelling kan echter tot gevolg hebben dat onze online diensten niet naar behoren zullen functioneren.

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid vragen hebben, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.
Email: kunsthandelcolours@gmail.com
Telefoon: 010- 2269232

Wijzigingen Privacybeleid
Ons Privacybeleid kan op bepaalde momenten wijzigen of worden aangevuld, maar zal nimmer inhouden dat persoonsgegevens aan derden zullen worden verstrekt, onder voorbehoud van een wettelijk opgelegde verplichting vanuit een Nederlandse overheidsinstantie.

Rotterdam, 8 februari 2018